+359 2 881 81 87 | +359 878 18 81 97 info@stemar.bg

ЗЕТ ЕМ ПИ Консулт

ZMP Consult | ЗЕТ ЕМ ПИ Консулт

Услуги и предмет на дейнсот на дружество ЗЕТ ЕМ ПИ Консулт ООД:

• Консултантска дейност.
• Енергийно обследване на сгради и съоръжения.
• Подготовка, разработване и управление на проекти по европейски програми.
• Консултиране на дружества и държавни/публични ведомства и служби, консултиране относно международни и европейски сътрудничества.
• Съдействие и посредничество при договарянето на продукти/стоки, както и продажбата им. Рекламни и маркетингови услуги.
• Предоставяне на информационни и интернет услуги, интернет търговия.
• Сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, агентство и посредничество, сделки с патенти и лицензии. Вътрешно и външнотърговска дейност.
• Търговско представителство на местни и чуждестранни лица и фирми.
• Специализирано групово и индивидуално обучение.
• Удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
• Търговия с техническа и специализирана литература и програмни продукти
• Научно-технически услуги, преводи, предпечатна подготовка и издаване на специализирана литература и бюлетини.

ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА САЙТ ЗА ФИРМА ЗЕТ ЕМ ПИ Консулт.